A Vörösmarty családnak az az ága, amelyből a költő származott, 1638-ban kapott nemességet III. Ferdinánd királytól. A nemesi oklevelet és címert nagy becsben tartotta a család, de a mintegy félmilliónyi szegény köznemes közé tartoztak, akik jó része kétkezi munkával kereste kenyerét. Vörösmarty édesapja művelt gazdatiszt volt, de strázsamester és csősz testvérei szőlőt műveltek.

Vörösmarty János nemesi oklevele III. Ferdinánd magyar királytól, 1638. március 4.

Vörösmarty János nemesi oklevele III. Ferdinánd magyar királytól, 1638. március 4.

Idősebb Vörösmarty Mihály feljegyzése fia születéséről a XVII. századi népszerű imádságoskönyv, az Officium Rákóczianum egy lapján

Idősebb Vörösmarty Mihály feljegyzése fia születéséről a XVII. századi népszerű imádságoskönyv, az Officium Rákóczianum egy lapján

Magyarországon hosszú évszázadokon át szokás volt, hogy a fontos családi események – születések, keresztelők, esküvők, halálozások – időpontját a családi bibliába jegyezték be. Vörösmarty családja is ezt a gyakorlatot követte, azzal a különbséggel, hogy náluk az Officium Rákóczianum szolgált erre a célra. Az Officium Rákóczianum a XVII. században íródott, az egyik legnépszerűbb, több mint kétszáz éven át folyamatosan, sokszor kiadott imádságoskönyv volt, szinte minden katolikus család őrzött belőle példányt. Vörösmarty édesapja ebbe jegyezte be latinul Mihály fia születési dátumát: 1800. december 1.

Szerény anyagi körülményeik ellenére Vörösmarty édesapja igyekezett fiának jó nevelést biztosítani. Középiskolai tanulmányokra a székesfehérvári ciszterekhez, majd a pesti piaristákhoz küldte.
Vörösmarty a szegény nemesfiúknak legbiztosabb egzisztenciát ígérő pályát választotta, amikor 1817-ben beiratkozott a pesti egyetem jogi karára. Bizonyítványa (Testimonium scholasticum) tanúsítja, hogy a jogászoknak akkoriban magyar nyelvből és irodalomból is kellett vizsgázniuk.

Testimonium Scholasticum, Vörösmarty Mihály egyetemi bizonyítványa

Testimonium Scholasticum, Vörösmarty Mihály egyetemi bizonyítványa

Vörösmarty Mihály ügyvédi oklevele, 1824. december 20.

Vörösmarty Mihály ügyvédi oklevele, 1824. december 20.

1822–1823-ban a költő a Tolna megyei Görbőn volt joggyakornok, majd 1824-ben ügyvédi vizsgát tett. Megszerezte ugyan az ügyvédi oklevelet, de némi bizonytalankodás után úgy döntött, hogy inkább a rögösebb írói pályán próbál boldogulni.

Az 1820-es években, amikor Vörösmarty költőként jelentkezett, Kisfaludy Károly volt a magyar irodalom vezéregyénisége. Tekintélyét az is bizonyítja, hogy 1830-ban a Tudós Társaság elsőként őt választotta tagjai közé az (első) nyelvészeti osztályba. Tanítványai, követői 1830-ban bekövetkezett halála után is ápolni szándékozták emlékét, 1836-ban ezért alapították meg a Kisfaludy Társaságot. A tizennégy alapító tag egyike Vörösmarty volt.

Sorszerűnek tekinthetjük, hogy huszonöt évvel később Vörösmarty ugyanott, Pesten, a Váci utcai Kappel-házban hunyt el, mint a mestereként tisztelt Kisfaludy Károly.

A Kisfaludy Társasági alapító tagságát igazoló oklevél, 1848. február 6.

A Kisfaludy Társasági alapító tagságát igazoló oklevél, 1848. február 6.

Vörösmarty Mihály nyugtája, 1833. november 11.

Vörösmarty Mihály nyugtája, 1833. november 11.

Vörösmartyt elsők között választották a Magyar Tudós társaság tagjának, és sokat dolgozott a nyelvészeti osztály tagjaként. Rendszeresen részt vett az Akadémia pályázatain. Vérnász című drámájával ő nyerte meg az Akadémia 1832–1833-as, első ízben kiírt drámai jutalomdíját.

Az Akadémia gondoskodott tagjainak anyagi biztonságáról, a helyben lakó rendes tagok fizetést kaptak. Vörösmarty 500 pengő forintos évi fizetését többnyire negyedévenként vette fel.

Vörösmarty Mihály nyugtája, 1854. március 18.

Vörösmarty Mihály nyugtája, 1854. március 18.

Meghívó a Vörösmarty Mihály elhunyta emlékére Kolozsvárott 1855. december 22-én rendezett gyászünnepélyre

Meghívó a Vörösmarty Mihály elhunyta emlékére Kolozsvárott 1855. december 22-én rendezett gyászünnepélyre

Toldy Ferencnek, az Akadémia titoknokának körlevele a tagokhoz Vörösmarty Mihály elhunytáról. Pest, 1855. november 19.

Toldy Ferencnek, az Akadémia titoknokának körlevele a tagokhoz Vörösmarty Mihály elhunytáról. Pest, 1855. november 19.

Vörösmarty 1855-ben bekövetkezett haláláról országszerte megemlékeztek, tiszteletére gyászünnepségeket rendeztek.
Elhunytáról az Akadémia is értesítette tagjait. A körlevelet Toldy Ferenc, a költő egyik legközelebbi barátja, szerkesztő-, pálya- és harcostársa, az Akadémia akkori titkára adta közre, amelyet számos, ma már halhatatlan tudósunk látott el kézjegyével.
Vörösmarty 1855. november 21-i temetése nemzeti gyásznappá és a Habsburg önkényuralom elleni néma tiltakozássá vált, koporsóját húszezer ember kísérte a Kerepesi úti temetőbe.

 • Kiállításszervező intézmény:

  MTA Könyvtár és Információs Központ

  A kiállítást rendezte:

  Babus Antal
  MTA Könyvtár és Információs Központ

  Horányi Károly
  MTA Könyvtár és Információs Központ

  Imre Olga
  STÁB-STUDIO Kft.

  Grafikai terv:

  Juhász Mihály
  STÁB-STUDIO Kft.

 • A szöveget írta:

  Babus Antal

  A képeket és a képaláírásokat készítette:

  Horányi Károly

  Láng Klára
  MTA Könyvtár és Információs Központ

  Honlap:

  Lovas Bálint
  MTA Könyvtár és Információs Központ

  Payer Barbara
  MTA Könyvtár és Információs Központ

  Adatbázis szerkesztő:

  Sallai-Tóth László
  MTA Könyvtár és Információs Központ

A honlapon található képek az MTA Könyvtár és Információs Központ Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteményében található Vörösmarty-kéziratokról és tárgyi emlékekről készültek, a fotóanyag az MTA Könyvtár és Információs Központ tulajdona.
A címlapon Barabás Miklós Vörösmartyról készült akvarellje látható (PIM).